Я забув пароль Зареєструватись

СПД на Едином налоге - новации законодательства, советы, ссылки RSS

HONDA Право

Добавить в Facebook Добавить в Twitter
#1799870»11-01-2016 13:02СПД на Едином налоге - новации законодательства, советы, ссылки
+0
ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПЕРЕХОДУ АБО ВІДМОВИ

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи установлені статтею 298 Податкового кодексу України.

Порядок обрання, переходу або відмови платниками ЄП 1-ї — 3-ї груп

Обрання або перехід на спрощену систему

Для обрання або переходу на спрощену систему госпсуб'єкту потрібно не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати заяву в один з таких способів:

1) особисто або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб;;

4) держреєстратору як додаток до реєстраційної картки.

У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юрособи) або ПІБ фізособи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізиосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
   податкову адресу суб'єкта господарювання;
   місце провадження господарської діяльності;
   обрані госпсуб'єктом види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
   обрані суб'єктом господарювання група та ставка ЄП або зміна групи та ставки;
   кількість осіб, які одночасно перебувають з фізособою — підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юрособи;
   дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Зареєстровані фізособи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для першої або другої групи, вважаються платниками ЄП з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держреєстрація.

Зареєстровані суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для третьої групи, яка не передбачає ПДВ (тобто 5%), вважаються платниками єдиного податку з дня їх держреєстрації.

Госпсуб'єкт, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких ПЗ чи податкового боргу.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, також може прийняти рішення про перехід на спрощену систему шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Проте такий перехід можливий:

   ✓ лише один раз протягом календарного року;

   ✓ за умови відповідності критеріям, які дають право обрання спрощеної системи (протягом року, що передує періоду переходу);

   ✓ до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. При цьому якщо госпсуб'єкт протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізособи — підприємця, то при переході до розрахунку доходу включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження госпдіяльності за такий попередній календарний рік.

Отже, за умови дотримання платником єдиного податку вимог для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату ЄП, встановленого для інших груп, шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

У разі зміни відомостей до заяви включаються (за наявності) дані про:

   зміну найменування (для юрособи) ПІБ фізособи — підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків). В такому випадку заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін;
   зміну податкової адреси;
   зміну видів господарської діяльності;
   зміну організаційно-правової форми юрособи;
   дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
   дату (період) припинення платником ЄП провадження господарської діяльності;
   зміну групи та ставки платника єдиного податку.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Для відмови потрібно також подати заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома..."
#1799924»11-01-2016 17:34СПД на Едином налоге - новации законодательства, советы, ссылки
+0
снова поменялись формы бланков отчетов единщиков как ЕН, так и ЕСВ.
Все будет офигенно: кому-то сразу, кому-то постепенно.
#1800983»20-01-2016 10:55СПД на Едином налоге - новации законодательства, советы, ссылки
+0
Фізособи-підприємці ІІІ групи з доходом за 2015 рік понад 5 млн грн мають перейти на загальну систему, - ДФСУ
https://news.dtkt.ua/ua/simple/individual-single-tax/37202 но это противоречит НКУ Cool
Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома..."
#1801318»22-01-2016 21:24СПД на Едином налоге - новации законодательства, советы, ссылки
+0
Vasylets:Питання наступного характеру, якщо в минулому році обсяг реалізації перевищено за 5 млн, в цьому році стаю платником на загальній системі оподаткування, чи залишаюсь на єдиному податку?


Почитай, может чем-нибудь поможет:

"Підприємці з минулорічним доходом понад 5 млн. грн. залишаються на єдиному податку

Лист ДФС від 18.01.2016 № 1527/7/99-99-17-02-02-17

Лист ДФС від 20.01.2016 № 1867/99-99-17-02-02-17

Протягом декількох днів податківці встигли продемонструвати дві протилежні позиції щодо права перебувати на спрощеній системі оподаткування з 01.01.2016 фізичними особами ― підприємцями, які в 2015 році були платниками єдиного податку третьої групи та отримали більше 5 млн. грн. за минулий рік.

Так, у першому роз’ясненні вони вказували, що такі платники мають не пізніше 20.01.2016 подати заяву щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування. Якщо ж цього не буде зроблено, то їх буде примусово виключено з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу згідно з пунктом 299.10 Податкового кодексу України з відповідними наслідками.

Утім, вже через два дні податківці передумали, посилаючись на незворотність дії законів, та зазначили, що «суб’єкти господарювання ― фізичні особи ― платники єдиного податку, які в 2015 році отримали доходи понад 5 млн. грн., але не перевищили обсяг доходу 20 млн. грн., не втрачають право застосовувати спрощену систему оподаткування в 2016 році». Відповідна зміна була внесена до попереднього роз’яснення податківців, яке вже постало у новій редакції."

http://golovbukh.ua/news/yedinijj_podatok_ne_dlja_pidpriyemtsiv_z_dokhodom_ponad_5_mln_grn/
"Лучше быть умным и иногда тупить,
чем быть тупым и постоянно умничать" (c)

Форум : HONDA Право